ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH MẠNH TÍN

3 trường hợp công chứng ngoài trụ sở của các tổ chức hành nghề công chứng

13-02-2019

(Luật Mạnh Tín) - Thông thường khi công chứng mình phải đem hồ sơ đến phòng công chứng/văn phòng công chứng.Vậy có trường hợp nào được công chứng ngoài trụ sở tổ chức hành nghề công chứng không?

Xem thêm:

⇒ Dịch vụ công chứng tại nhà 

Sau hai lần ban hành, Luật Công chứng năm 2006 và Luật Công chứng năm 2014, khái niệm công chứng đã có những thay đổi về nội hàm đáng kể theo đó, hiện nay Công chứng được hiểu là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Theo quy định tại Điều 44 Luật Công chứng, việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Tuy nhiên, nếu thuộc một trong ba trường hợp dưới đây thì việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng đó là:

- Người yêu cầu công chứng là người già yếu, không thể đi lại được;

- Người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù

- Người có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Như vậy, các tổ chức hành nghề công chứng có thể xem xét từng trường hợp cụ thể để quyết định thực hiện việc công chứng ngoài trụ sở.

 

Hotline

0865474505

Call Center

0977084632

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Hình ảnh hoạt động