ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH MẠNH TÍN

4 lưu ý về tiền lương

17-10-2018

Tiền lương là một trong những chế định cơ bản của quan hệ lao động được hình thành giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, khi giao kết hợp đồng, người lao động thường bỏ qua 4 yếu tố cơ bản rất quan trọng dưới đây:

1. Mức lương của NLĐ không được thấp hơn lương tối thiểu theo quy định của pháp luật.
2. Phải được trả lương đầy đủ, đúng hạn, nếu NSDLĐ chậm lương thì chậm không quá 01 tháng và phải trả thêm lãi suất trong 01 tháng đó.
3. Lương làm thêm giờ:
- Làm thêm vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
- Làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
- Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
- Làm thêm vào ban đêm, Người thì được trả thêm ít nhất bằng 30% và được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
4. Được quyền tạm ứng tiền lương. 

 

Hotline

0865474505

Call Center

0977084632

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Hình ảnh hoạt động