CHUYÊN TRANG PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

LUẬT MẠNH TÍN

Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần không phải thông báo thay đổi thông tin

05-11-2018

(LUẬT MẠNH TÍN) - Không cần thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế cổ phần hoặc trong trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất....

Đây là nội dung mới được quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã bị bãi bỏ các trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần, cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác, thay đổi cổ đông sáng lập trong trường hợp tặng cho, thừa kế cổ phần…

Hiện nay, việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp.

Quy định này được nhiều người đánh giá là sẽ góp phần giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp với loại hình công ty cổ phần nhưng bên cạnh đó vẫn có không ít ý kiến quan ngại vì không thông báo khi thay đổi thông tin cổ đông sáng lập đồng nghĩa với việc cập nhật tình hình đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sẽ thiếu chính xác. Do đó, quy định này sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng tính hiệu quả của nó trên thực tiễn áp dụng.

Luật sư Minh Quân

Hotline

0977 084 632

Call Center

0906 984 505

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Hình ảnh hoạt động