ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH MẠNH TÍN

Công chứng di chúc ở đâu?

13-02-2019

(Luật Mạnh Tín) – Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015, di chúc có thể được lập bằng nhiều hình thức khác nhau như: di chúc bằng miệng, di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, di chúc bằng văn bản có người làm chứng, di chúc được công chứng, chứng thực…

Xem thêm: → Thủ tục công chứng di chúc

Trong đó, di chúc được công chứng, chứng thực là một trong những loại hình ưu việt được đông đảo bà con ưa chuộng.

Điều này xuất phát từ hai nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, di chúc được công chứng, chứng thực được coi là nguồn chứng cứ theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Những tình tiết, sự kiện đã được ghi trong di chúc và được công chứng, chứng thực hợp pháp thì không phải chứng minh theo Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Thứ hai, thủ tục công chứng, chứng thực di chúc được thực hiện tương đối dễ dàng tại các tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng, văn phòng công chứng) hoặc tại UBND xã, phường, thị trấn theo các thủ tục được quy định tại Điều 636 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể như sau:

1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

2. Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

Hotline

0977 084 632

Call Center

0906 984 505

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Hình ảnh hoạt động