ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH MẠNH TÍN

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

23-05-2019

(Luật Mạnh Tín) - Hợp đồng, giao dịch hay các văn bản được công chứng không còn xa lạ trong quan niệm của nhiều người. Tuy nhiên, giá trị pháp lý của văn bản công chứng thì có lẽ không phải ai cũng biết hoặc hiểu về nó một cách toàn diện.

Công chứng là gì?

Nói một cách đơn giản Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

>> Công chứng hợp đồng, giao dịch

>> Công chứng di chúc, thừa kế

>> Công chứng tài sản chung| Tài sản riêng vợ chồng

giá trị pháp lý của văn bản công chứng

Văn bản công chứng có giá trị pháp lý như thế nào?

Giá trị pháp lý của văn bản công chứng được quy định chi tiết tại Điều 5 Luật Công chứng năm 2014, cụ thể như sau:

Thứ nhất, văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Thứ hai, hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

Thứ ba, hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

Quy định này là một chế định đặc biệt đối với hoạt động công chứng nói chung và đối với nguồn chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 nói riêng. Qua đó có thể thấy, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của các văn bản được công chứng trong việc giải quyết tranh chấp có thể phát sinh từ các hợp đồng, giao dịch (nếu có). Bởi lẽ, ngoài giá trị chứng cứ, các bên tham gia trong các hợp đồng, giao dịch được công chứng không có nghĩa vụ phải chứng minh các tình tiết, sự kiện được ghi nhận trong hợp đồng, giao dịch đó.

Thứ tư, bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Hotline

0977 084 632

Call Center

0906 984 505

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Hình ảnh hoạt động