CÔNG TY LUẬT TNHH MẠNH TÍN

Uy tín, tận tâm, nâng tầm giá trị

Những ký tự được sử dụng khi đặt tên doanh nghiệp

28-06-2017

Hỏi: Tôi và một số người bạn của tôi muốn thành lập công ty xây dựng. Tên công ty dự kiến đặt là: “Công ty cổ phần thương mại & xây dựng H^2”. Vậy theo quy định của pháp luật chúng tôi có thể đăng ký thành lập công ty với tên này không? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Mạnh Tín. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Điều 38 - Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định về đặt tên doanh nghiệp:

“Điều 38. Tên doanh nghiệp

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

………”

Như vậy, Tên doanh nghiệp của bạn đã đáp ứng được yêu cầu bao gồm hai thành tố. Trong đó, Loại hình doanh nghiệp là “Công ty cổ phần”. Tên riêng của công ty là “Thương Mại & Xây dựng H^2”. Tuy nhiên, Theo quy định tại Phụ lục VII-1 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp quy định Danh mục ký hiệu được sử dụng để đặt tên doanh nghiệp như sau:

%

&

,

(

)

.

-

+

:

\

/

;

 

Do đó, ký hiệu “^” không thuộc danh mục ký hiệu được sử đụng để đặt tên doanh nghiệp. Như vậy, bạn cần phải thay đổi lại tên doanh nghiệp của mình cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Khi đặt lại tên doanh nghiệp, bạn cần phải lưu ý những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp được quy định tại Điều 39 Luật Doanh Nghiệp 2014. Theo đó, các bạn cần phải tránh đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với những tên của doanh nghiệp đã đăng ký; không sử dụng tên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ F,J,Z,W, chữ số và các ký hiệu được sử dụng để đặt tên theo quy định của pháp luật.

Hotline

0865 474 505

Call Center

0865 474 505

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Luật Mạnh Tín- VÌ CỘNG ĐỒNG

Con người Luật Mạnh Tín (luatmanhtin) tự hào về nơi mình làm việc bởi những hoạt động giá trị nhân văn mà chúng tôi đã xây dựng trong nhiều năm qua thông qua các hoạt động hướng tới cộng đồng....