ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH MẠNH TÍN

Niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

07-06-2018

NIÊM YẾT VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN, VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN 

- LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRIỂN KHAI

(Luật Mạnh Tín) - Theo quy định của Luật Công chứng năm 2014, Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản và Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Tuy nhiên, theo Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP, việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày , cụ thể như sau:

1. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó. Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản. Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết. 2. Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế; quan hệ của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế với người để lại di sản thừa kế; danh mục di sản thừa kế. Bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc niêm yết. 3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.

Mặc dù Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định tương đối cụ thể quy trình phối hợp giữa các tổ chức hành nghề công chứng và UBND xã, phường, thị trấn nhưng thực tế hành nghề chúng tôi vẫn thấy tồn tại một số bất cập, khiến việc hành nghề của Công chứng viên, nhân viên các tổ chức hành nghề gặp nhiều khó khăn. Cụ thể,

Về thời hạn niêm yết: Theo quy định của Nghị định 29/2015/NĐ-CP, 15 ngày được hiểu là 15 ngày bình thường (không phải là 15 ngày làm việc nên thời gian thực hiện niêm yết sẽ tính cả thứ 7, CN và ngày nghỉ lễ). Tuy nhiên, một số công chức tư pháp khi tiếp nhận hồ sơ đã tự ý tính 15 ngày niêm yết là 15 ngày làm việc (lý do được đưa ra là ngày nghỉ, ngày lễ cơ quan không làm việc nên niêm yết trong thời gian này không ai đọc), khiến việc niêm yết kéo dài hơn dự kiến làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình giải quyết yêu cầu công chứng của khách hàng.

Về việc tiếp nhận thông báo niêm yết: Hiện nay, qua khảo sát tại UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội, một số đơn vị vẫn chưa có quy trình tiếp nhận văn bản thông báo của các tổ chức hành nghề công chứng theo thủ tục hành chính một cửa nên nảy sinh một số bất cập như: Một số cơ quan tự ý đưa yêu cầu PCC/VPCC phải lập thêm biên bản bàn giao (VD: UBND phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) hoặc không đưa phiếu hẹn trả kết quả (VD: UBND phường Khương Trung, Thanh  Xuân). Tình trạng này hiện vẫn đang tiếp diễn khiến việc thực hiện niêm yết của các tổ chức hành nghề công chứng chưa thực sự đạt được hiệu quả, đáp ứng được sự kỳ vọng của công dân.

Chính vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, UBND xã, phường, thị trấn trên cả nước sẽ xây dựng cơ chế phối hợp với các tổ chức hành nghề công chứng để việc niêm yết các thông báo phân chia di sản, thông báo khai nhận di sản được diễn ra một cách thuận tiện hơn.

 

Tags: cong chung

Hotline

0977 084 632

Call Center

0906 984 505

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Hình ảnh hoạt động