ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH MẠNH TÍN

So sánh ưu nhược điểm của công ty cổ phần và công ty TNHH

26-06-2017

Những điểm khác nhau của công ty cổ phần và công ty TNHH

Tiêu chí

Công ty cổ phần

Công ty TNHH 2 TV trở lên

Công ty TNHH 1 thành viên

Căn cứ

Điều 110 Luật DN 2014

Điều 47 luật DN 2014

Điều 73 luật DN 2014

Số lượng thành viên/cổ đông

-Có tối thiểu 3 cổ đông

-Không giới hạn thành viên

-Có tối thiểu 2 thành viên

-Tối qua không quá 50 thành viên

-Có một thành viên (do cá nhân hoặc tổ chức làm chủ DN)

Chuyển nhượng vốn góp/cổ phần

– Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập khi có sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông.

-Sau 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông được tự do chuyển đổi cổ phần cho người khác

 

– Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

– Chỉ được chào bán cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

 

-Quyết định của chủ sở hữu

Hình thức huy động vốn

-Tăng vốn góp cổ đông

-Phát hành cổ phiếu

-Phát hành trái phiếu

 

-Tăng vốn góp thành viên

-Thêm thành viên góp vốn

-Phát hành trái phiếu

– Tăng vốn góp chủ sở hữu

– Thêm thành viên góp vốn sau đó phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

Cơ quan điều hành cao nhất

Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng thành viên

Chủ sở hữu công ty

Quản lý trung gian

-Hội đồng quản trị

– Giám đốc/Tổng giám đốc

Giám đốc/Tổng giám đốc

Giám đốc/Tổng giám đốc

2.  Ưu nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp

Theo bảng phân tích trên thì rút ra được 1 số ưu và nhược điểm của từng loại hình này như sau:

2.1. Công ty Cổ phần

* Ưu điểm:

– Chế độ trách nhiệm của Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp;

– Năng lực hoạt động của Công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề;

– Chuyển nhượng cổ phần dễ dàng, thu hút được nhiều nhà đầu tư thuộc nhiều thành phần kinh tế tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua cổ phiếu.

– Cơ cấu vốn của Công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện để nhiều người cùng góp vốn vào công ty;

– Khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;

* Nhược điểm:

– Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn nên dễ có sự phân hoá thành các nhóm cổ động đối lập nhau về lợi ích;

– Quá trình thành lập và quản lý Công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

2.2. Công ty trách nhiệm hữu hạn:

* Ưu điểm của công ty TNHH:

– Các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn góp vào công ty;

– Việc quản lý và điều hành công ty TNHH không quá phức tạp do số lượng các thành viên không nhiều;

– Chế độ chuyển nhượng phần vốn góp được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên công ty.

* Nhược điểm của công ty TNHH:

– Do tên gọi và chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác phần nào bị ảnh hưởng;

– Việc huy động vốn của công ty TNHH bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phần.

Trên đây là sự phân tích của Luật Mạnh Tín, căn cứ vào quy mô hoạt động và hướng phát triển doanh nghiệp mà quý khách hàng lựa chọn loại hình sao cho phù hợp nhất.

Hotline

0865474505

Call Center

0906984505

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Hình ảnh hoạt động