CÔNG TY LUẬT TNHH MẠNH TÍN

Tách sổ đỏ

29-06-2017

Câu hỏi: Xin công ty xem xét và tư vấn trường hợp đất của gia đình tôi có được tách sổ đỏ không?

Năm 2003 tôi có mua lại một phần diện tích đất 25,8 m2 tại khu tập thể khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ tại đường Nguyễn Chí Thanh. Năm 2004 tôi làm tạm một gian nhà cấp 4 và chuyển hộ khẩu về đây ở. Tháng 10 năm 2007 toàn bộ mảnh đất đó được cấp sổ đỏ có diện tích 61,5 m2 (Tôi có đề nghị tách luôn thửa đất nhưng không được). Xin hỏi trường hợp đất của gia đình tôi có được tách sổ đỏ ra không! Xin quý công ty tư vấn. Xin cám ơn!

Trả lời:

I. Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội được Luật Đất đai 2013 và các nghị định của chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

II. Luật sư tư vấn

Đất đai tại thành phố Hà Nội muốn được tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đủ các điều kiện theo quy định của UBND TP. Hà Nội: 

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND thì:

- Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: Thứ nhất, có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3m trở lên. Thứ hai, có diện tích không nhỏ hơn 30m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mới giao đất ở mới đối với các xã còn lại, như sau: các phường là 30m2, các xã giáp ranh các quận và thị trấn là 60m2, các xã vùng đồng bằng là 80m2, các xã vùng trung du là 120m2 và các xã vùng miền núi là 150m2

- Với thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, khi tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang là 2m và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ các điều kiện.

Thứ hai, TP. Hà Nội không cho phép việc tách thửa đối với các trường hợp sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND các trường hợp không được tách thửa gồm:

a) Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thửa đất gắn liền với nhà đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

c) Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa nhưng thuộc tiêu chí bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội).

d) Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

đ) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

e) Các thửa đất ở giao cho hộ gia đình, cá nhân với hạn mức giao đất ở mới làm căn cứ để giao đất ở tái định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn, giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

•        Các phường: từ 30m2 đến 90m2

•        Các xã giáp ranh các quận và thị trấn : từ 60m2 đến 120m2

•        Các xã vùng đồng bằng: từ 80m2 đến 180m2

•        Các xã vùng trung du: từ 120m2 đến 240m2

•        Các xã vùng miền núi: từ 150m2 đến 300m2

Trong trường hợp này, do diện tích mảnh đất của bạn vẫn chưa đủ 30 m2 theo quy định nên mảnh đất của bạn vẫn chưa thể đủ điều kiện để tách thửa được. Bạn có thể đối chiếu trường hợp của mình với các điều kiện đã được nêu trên.

Nếu mảnh đất của bạn đã đảm bảo đủ điều kiện để tách thửa theo quy định của pháp luật thì bạn có thể nộp hồ sơ tách thửa tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới.

 

Hotline

0977 084 632

Call Center

0906 984 505

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Hình ảnh hoạt động