ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH MẠNH TÍN

Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con

01-10-2019

Thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con hiện nay thuộc UBND cấp xã, UBND cấp huyện và Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài với sự phân cấp và phối hợp tương đối chặt chẽ, nhịp nhàng. Cụ thể:

UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con sẽ thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con trong các trường hợp sau:

- Nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

- Nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam.

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ, con sẽ thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con trong các trường hợp có yếu tố nước ngoài gồm các đối tượng sau:

- Công dân Việt Nam với người nước ngoài;

- Công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau;

- Công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài;

- Người nước ngoài với nhau mà một hoặc cả hai bên thường trú tại Việt Nam.

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

Đối với những nước mà Việt Nam có từ hai Cơ quan đại diện trở lên thì thẩm quyền đăng ký nhận cha, mẹ, con thuộc Cơ quan đại diện ở khu vực lãnh sự mà người yêu cầu cư trú. Đối với những nước chưa có Cơ quan đại diện thì việc đăng ký nhận cha, mẹ, con được thực hiện tại Cơ quan đại diện tại nước kiêm nhiệm hoặc Cơ quan đại diện thuận tiện nhất.

Hotline

0865474505

Call Center

0906984505

Tư vấn miễn phí

Vui lòng nhập thông tin bên dưới để được tư vấn và thông tin ưu đãi, khuyến mại đặc biệt dành cho khách khàng.
Hình ảnh hoạt động